Beste liefhebber, gezien de kermis zal de uitslag vandaag niet de bus terecht komen. De verdeling van de gratis prijzen onder de rechthebbende (4 weeekendvluchten volgt nog). Dank voor uw begrip

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498