Beste Liefhebbers

Gezien de problemen met modules van Unikon om de chipringen op de cloud te krijgen, opgedragen door de KBDB, krijgen we een oplossing aangereikt door Christiaan.

Gelieve dan ook allemaal de modules binnen te brengen voor zondagmiddag 16 april 2023.

Via het systeem van Bricon gaat Christiaan alle duiven inbrengen in de cloud.

De modules worden dan nog teruggebracht zodat iedereen volgende vrijdag kan deelnemen aan de wedstrijden.

Gelieve de module in een plastiek zakje met jullie naam, duidelijk vermeldt, binnen te brengen voor 12 u.

Alvast bedankt en sorry voor dit ongemak, waaraan wij geen schuld hebben.

Dank U

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498