Beste duivenliefhebbers

Onze bonverkoop is terug een succes geweest.

Wij willen iedereen danken voor de bijdrage tot dit succes.

Bijgevoegd vindt u een overzicht van de aangekochte bons.

De opbrengst gaat integraal naar de kampioenschappen van 2023.

Beste dank !!

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498