Beste Leden duivenliefhebbers !

Het is tijd om onze kampioenen van het voorbije vluchtseizoen te huldigen.

Bijgevoegd vindt u de eindstanden van de kampioenschappen. Deze worden u ook nog allemaal thuis bezorgd.

Eventuele reclamaties worden aanvaard tot 1 november 2022.

Hou alvast Zaterdag 17 december 2022 – 12 u vrij in jullie agenda.

Verdere briefwisseling voor het kampioenenfeest volgt nog.

Hopelijk kunnen wij dit jaar na alle coronamiserie, terug een mooie namiddag samen beleven.

Beste groeten van het voltallige D’Eerste De Beste Bestuur

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498