Mededeling van de KBDB. Vrijdag 26/08/2022 inkorving voor Pontoise in plaats van Clermont

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498