Beste Liefhebbers

De verdeling van de gratis prijzen volgt later.

De prijsuitreiking zoals eerder vermeld, wordt verlegd naar vrijdag 26 augustus

Voor de liefhebbers inkorvingen Fontenay was dit de laatste vlucht.

We willen jullie allen danken voor de deelnames aan onze wedstrijden.

De uitslagen ontvangt u één dezer dagen bij u thuis, met wat vertraging gezien de kermis.

Bedankt voor jullie begrip !

Het Bestuur

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498