KBDB meldt vroegste lossingsuren voor vluchten Westenlijn

Fontenay vanaf 6u20

Clermont vanaf 6u30

Arras vanaf 7u00

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498