INFO KBDB

Duiven niet ingeschreven of overgeschreven op de inkorvende liefhebber kunnen niet langer deelnemen aan de wedvluchten.

Vanaf dit jaar werd een controlesysteem uitgewerkt.

Blijkt na controle door de KBDB dat niet ingeschreven of overgeschreven duiven op naam van de liefhebber deelnemen aan de wedvluchten, worden deze duiven uit de uitslag geschrapt.

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498