MEDEDELING KBDB

De losplaats Arras mag niet meer gebruikt. Vanaf April 2022 is de nieuwe losplaats Grevillers, 18 km verder dan Arras maar zelfde vluchtlijn. De nieuwe vlucht noemt “Arras Grevillers” voortaan.

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498