Ter attentie van de liefhebbers LOKAAL Wippelgem!

Inzamelings-aktie is nu bezig voor de elektronische toestellen :

    – vervangen batterijen Bricon- Unikon.

-Batterijen Bricon ouder dan 6 jaar moeten ook vervangen worden.

In februari wordt alles bezorgd aan de betreffende firma’s.

De toestellen Unikon behoeven een software-update naar 3.94

In februari is een onderhoud gepland met Unikon om dit

te regelen voor de liefhebbers. Is een gratis update !!!

Op zondag 20/02/2022 wordt deze inzamelings-aktie afgesloten.(lokaal Wippelgem)

Aanvragen achteraf zullen volle verzendings- of transportkosten

aangerekend worden.

We hebben ondervonden dat een software-update voor Unikon

alle duiven uitwist.

gelieve jullie module+onderstel binnen te brengen in het lokaal Wippelgem( 09-357-52-86)

Indien er gewacht wordt tot de eerste inkorving , dan is het zeker dat er niet meer kan ingekorfd worden.

Groeten Het Bestuur

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498