Dinsdag 28 december 2021 vanaf 14.00 uur zijn de duivenringen 2022 beschikbaar.(de hespen en ereprijzen zullen verdeeld worden in het lokaal vanaf 29 januari)de kampioenschapsgelden, bloemen en trofee zullen dinsdag 28 december vanaf 14 uur meegegeven worden met de bestelde duivenringen !!

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498