ANNULATIE KAMPIOENENFEEST 4 december 2021

Het corona virus slaat weer serieus toe.

Van hogerhand werd beslist bepaalde activiteiten te verbieden.

Hieronder valt onder meer de organisatie van feestjes door niet-professionelen.

Verdere info volgt wat betreft de afhaling van de prijzen van de kampioenschappen.

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498