Herinnering : duiven kampioenenviering gaat door op zaterdag 4 december 2021. Inschrijven tot deelname tot en met 26 november 2021. Hopende u allen te begroeten.

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498