Koepelverbond voor Sermaises heeft zojuist beslist de reiskosten te verhogen naar 1,40 euro.

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498