Het bestuur van d’Eerste De Beste heeft beslist de reiskosten voor Arras en Clermont niet te verhogen. De meerkost voor het duivenvervoer wordt volledig gedragen door de duivenmaatschappij. Wat de reiskosten voor het koepelverbond betreft, wachten wij nog op een antwoord.

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498