Met onze grote dank aan Kantoor Bogaert – vlucht uit Clermont en Arras op 26/06/2021

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498