Grote vlucht geschonken door Kantoor Bogaert op 26 juni voor Arras en Clermont!

bedankt voor de steun.

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498