Beste liefhebber, gezien de verlate lossing en de slechte weersvoorspellingen is er beslist door de KBDB en de vervoerfirma’s de komende week geen leervluchten in te richten

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498