Proficiat Silvain De Vriendt

van harte proficiat met je 61 lentes!

bedankt voor de sponsoring en je steun aan de duivensport.

vanwege het bestuur en de liefhebbers.

Duivenmaatschappij

De Eerste De Beste
Wippelgem

Bij Julien en Francine
Van Vooren – Teirlinck

Adres

Wippelgemdorp 2
9940 Evergem

Stamnummer 44498